Bc. Matouš Svoboda

Bakalářská práce

Zdravý versus nezdravý životní styl a jeho subjektivní vnímání

Healthy versus unhealthy lifestyle and subjective perception
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdravím a zdravím životním stylem. Teoretická část obsahuje pojmy jako je zdraví, prevence, zdravý životní styl, výživa, pohybová aktivita, spánek a další. Praktická část je řešena pomocí dotazníku. Ten zjišťuje, jak k zdravému životnímu stylu přistupují studenti Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. K závěru práce jsou řešeny hypotézy a diskuse o jejich potvrzení nebo vyvrácení …více
Abstract:
The main topic of this thesis is health and healthy lifestyle of students of sport focussed secondary school. The theoretical part includes terms as health, prevention, healthy lifestyle, nutrition, physical activity and rest. The practical part uses facts from question-form and finds out and compares students opinion of healthy lifestyle. Conclusions of this thesis confirm or disconfirm original hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu