Bc. Andrea Vagnerová

Diplomová práce

Marketingová komunikace divadel se zaměřením na online komunikační nástroje

Marketing communication of theaters with a focus on online communication tools
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza marketingového komunikačního mixu divadel se zaměřením na identifikaci role online marketingových nástrojů. Teoretická část je doplněna o analytickou a hodnotící část aktuálního stavu marketingové komunikace třinácti krajských divadel na nejvýznamnějších sociálních sítích. Druhou část práce tvoří případová studie, která se věnuje online marketingové komunikační …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the marketing communication mix of the theatres with the focus on the identification of the position of online marketing tools. The theoretical part is supplemented by analytical and evaluation part of the current state of marketing communication of thirteen regional theatres on the most significant social networks. The second part of the thesis is a case study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Zahrádková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta