Tomáš Ďuraňa

Diplomová práce

Energetická bezpečnosť v regióne Južného Kaukazu (Arménsko ako bezpečnostná výzva)

Energetická bezpečnost v regionu Jižního Kavkazu (Arménie jako bezpečnostní výzva)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou energetické bezpečnosti v geopoliticky strategickém regionu Jižního Kavkazu. Zameřuje se na analýzu vývoje energetické politiky v jednotlivých zemích regionu od rozpadu Sovětského svazu a na základě toho určuje za nejdůležitější bezpečnostní výzvu Arménii. Tato výzva vyplýva z potřeby vyvažovat vliv vnějších aktérů v regionu a řešit dlouhotrvající regionální …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of energy security in geopolitically strategic region of South Caucasus. The focus is on analyzing the development of energy policy in the individual countries of the region since the collapse of the Soviet union. On this basis is determined the most important security challenge: Armenia. This challenge results from the need to counteract the influence of external actors …více
Abstract:
Práca sa zaoberá problematikou energetickej bezpečnosti v geopoliticky strategickom regióne Južného Kaukazu. Zameriava sa na analýzu vývoja energetickej politiky v jednotlivých krajinách regiónu od rozpadu Sovietskeho zväzu a na základe toho určuje za najdôležitejšiu bezpečnostnú výzvu: Arménsko. Táto výzva vyplýva z potreby vyvažovať vplyv vonkajších aktérov v regióne a riešiť dlhotrvajúce regionálne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40414