Sylvie Křesalová

Bakalářská práce

Analýza CSR společnosti Lindex, porovnání vnímání CSR spotřebiteli ve Švédsku a ČR

Analysis of CSR performed by the company Lindex, comparison in perception of CSR by consumers in Sweden and the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat, jaké aktivity firma Lindex realizuje v oblasti CSR. Podpůrným cílem je porovnat vnímání firmy a jejich aktivit v oblasti CSR mezi spotřebiteli Švédska a spotřebiteli České republiky. Teoretická část vymezuje pojem CSR, jeho vývoj a hlavní teorie. Dále také výhody plynoucí z implementace CSR do podnikové strategie. V této části je též uveden postoj České republiky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze CSR activities of the company Lindex. The supportive aim is to compare the perceptions of the company and their activities in the area of social responsibility between Swedish consumers and consumers of the Czech Republic. The theoretical part defines the concept of CSR, its development and main theories. Furthermor there are also characterized the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Karel Müller
  • Oponent: Eva Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75344