Daniel SUDÍK

Bachelor's thesis

Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu

Turnout in the Czech Republic in the context of the election of the first and second order
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na definování sociálních, politologických, psychologických a ekonomických faktorů, ovlivňující politickou participaci. Cílem práce je analýza faktorů volebního chování z vybraných voleb v České republice a z následných analytických výsledků poukázat na vzniklé fenomény, jako je volební neúčast a její příčiny. První část bakalářské práce se věnuje vědeckými teoriemi, které …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the definitiv of social, political, psychologic and ekonomic factors, which afects the political participation. The aim of the thesis is the analyse the factors´of electoral behavior of selected elections in Czech Republic and find out resulting phenomens, like a causes of election absence. First part of the work is dealing with scientific theories, which are affecting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUDÍK, Daniel. Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta