Daniel SUDÍK

Bachelor's thesis

Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu

Turnout in the Czech Republic in the context of the election of the first and second order
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na definování sociálních, politologických, psychologických a ekonomických faktorů, ovlivňující politickou participaci. Cílem práce je analýza faktorů volebního chování z vybraných voleb v České republice a z následných analytických výsledků poukázat na vzniklé fenomény, jako je volební neúčast a její příčiny. První část bakalářské práce se věnuje vědeckými teoriemi, které …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the definitiv of social, political, psychologic and ekonomic factors, which afects the political participation. The aim of the thesis is the analyse the factors´of electoral behavior of selected elections in Czech Republic and find out resulting phenomens, like a causes of election absence. First part of the work is dealing with scientific theories, which are affecting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDÍK, Daniel. Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta