Theses 

Současný pohled na vztah vědy a náboženství – Karel Navrátil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Philosophy / Philosophy of Humanities

Karel Navrátil

Bachelor's thesis

Současný pohled na vztah vědy a náboženství

Current View of the Relationship between Science and Religion

Anotácia: Tato bakalářská práce se snaží o nastínění vztahu mezi vědou a náboženstvím. Nejprve se věnuje historickému přehledu, kdy a jak se novověká věda osamostatnila z teologie a filosofie, poté ukazuje, jakým způsobem souvisí křesťanství a novověká věda, dále uvádí možné vztahy mezi nimi a nakonec se věnuje vybraným konfliktům mezi vědou a náboženstvím.

Abstract: This bachelor thesis tries to outline the relationship between science and religion. First of all deals with the historical overview, when and how modern times science independent of theology and philosophy, then shows how to relate Christianity and modern science and also shows a possible relationship between them and ultimately is concerned on certain conflicts between science and religion.

Kľúčové slová: Věda, náboženství, teologie, kreacionismus, scientismus, evoluční teorie

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
  • Zverejniť od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. PhDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Navrátil, Karel. Současný pohled na vztah vědy a náboženství. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 16:31, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz