Zaza RAKVIASHVILI

Diplomová práce

Strategie marketingové komunikace vinarské firmy Teliani Valley pro mezinárodní trh

Marketing communication strategy of the wine company of Teliani Valley into the international market
Abstract:
In my Master thesis I focused on Marketing Communication strategy in Teliani Valley PLC. The theoretical part describes marketing communications, its importance generally and emphasized on wine as well, types of Marketing communications, evaluated branding strategies for wine market, wine consumer behaviour and so on. The practical part consists of analysis of Teliani Valley PLC concentrated on communication …více
Abstract:
Ve své diplomové práci se zaměřuji na marketingovou komunikační strategii ve firmě Te-liany Valley PLC. Teoretická část popisuje marketingovou komunikaci, obecně její význam s důrazem na oblast vinařství, typy marketingových komunikací, hodnocení branding strategií pro trh s vínem, chování spotřebitelů vín a podobně. Praktická část se skládá z analýzy firmy Teliany Valley PLC zaměřené na komunikační …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 22660

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAKVIASHVILI, Zaza. Strategie marketingové komunikace vinarské firmy Teliani Valley pro mezinárodní trh. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe