Bc. Miroslav HOLÝ

Master's thesis

Svařování kovů a zkoušení svarů podle normy NTD - A. S. I.

Anotácia:
Účelem této diplomové práce bylo všeobecné seznámení s problematikou svařování kovů a zkoušení svarů a možných vad, které mohou vzniknout při svařování. Další část popisuje jednotlivé možné svarové spoje na, které navazuje podrobný přehled možných kontrol provádějících na zhotovených svarech. Jedná se o zkoušení nedestruktivní a destruktivní, podle Asociace NTD A.S.I.
Abstract:
The aim of this diploma thesis was a general introduction to metal welding and testing of welds and possible defects that can arise during welding. The next part describes the individual possible weld joints on which follows a detailed overview of possible checks carried out on the welds made. It is a non-destructive and destructive testing, according to NTD Association A.S.I.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Antonin Dolan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÝ, Miroslav. Svařování kovů a zkoušení svarů podle normy NTD - A. S. I.. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / odbor:
Agriculture Engineering / Agricultural and handling technology

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses bs2kav bs2kav/2
15. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 5. 2018
Bulanova, L.
16. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.