Bc. Michal TRNKA

Diplomová práce

Kvalita hraček v kontextu značek: Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky

The quality of toys in the context of brand: Safe and quality toy and Safe toys.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu kvality hraček na českém trhu v kontextu značek Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky. Obě uvedené značky jsou součástí Programu Česká kvalita a jsou určeny výhradně pro sortiment hraček. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy a postupy týkající se sledované problematiky, aby bylo zajištěno bližší seznámení s daným tématem. Analytická část se …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of quality of toys on the Czech market in context of quality toy brands Safe and Secure toys. Both of these brands are part of the Czech Quality Programme and are solely intended for the assortment of toys. In the first part are defined the basic concepts and procedures relating to theissues tracked to ensure closer acquaintance with the subject. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRNKA, Michal. Kvalita hraček v kontextu značek: Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bse7t2 bse7t2/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.