Theses 

Kvalita hraček v kontextu značek: Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky – Bc. Michal TRNKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal TRNKA

Diplomová práce

Kvalita hraček v kontextu značek: Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky

The quality of toys in the context of brand: Safe and quality toy and Safe toys.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu kvality hraček na českém trhu v kontextu značek Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky. Obě uvedené značky jsou součástí Programu Česká kvalita a jsou určeny výhradně pro sortiment hraček. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy a postupy týkající se sledované problematiky, aby bylo zajištěno bližší seznámení s daným tématem. Analytická část se opírá o výsledky dotazníkového šetření realizovaného u výrobců hraček(držitelů značek kvality i ostatních výrobců), prodejců hraček, spotřebitelů a u inspektora ČOI, dozorujícího hračky a výrobky péče o dítě. V závěrečné části jsou potvrzeny či vyvráceny stanovené pracovní hypotézy, zhodnocena kvalita hraček na českém trhu a nastíněny návrhy řešení s ohledem na získaná data v analytické části.

Abstract: The thesis is focused on the analysis of quality of toys on the Czech market in context of quality toy brands Safe and Secure toys. Both of these brands are part of the Czech Quality Programme and are solely intended for the assortment of toys. In the first part are defined the basic concepts and procedures relating to theissues tracked to ensure closer acquaintance with the subject. The analytical part based on the results of a survey involving the manufacturers toys (holders of quality labels and other manufacturers), toy retailers, consumers and ČOI Supervisor, supervising toys and childcare products. The final section confirm or reject the hypothesis, evaluated the quality of toys on the Czech market and outlined proposals for solutions with respect to the data obtained in the analytical part.

Klíčová slova: bezpečnost hraček, hračka, kvalita hraček, Program Česká kvalita, značky kvality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

TRNKA, Michal. Kvalita hraček v kontextu značek: Bezpečná a kvalitní hračka a Bezpečné hračky. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz