Bc. František Novotný

Bakalářská práce

Hodnocení škody na životním prostředí v souvislosti s nakládáním s odpady

Evaluation of environmental damage on context to waste management
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Hodnocení škody na životním prostředí v souvislosti s nakládáním s odpady” se zabývá hodnocením poškození životního prostředí způsobeného skládkou odpadu. První část této práce se soustředí na získání přehledu o metodách hodnocení životního prostředí a na jejich popis. V druhé části se práce zaměřuje na ekonomickou hodnotu poškození konkrétní skládky v obci Žabčice z pohledu …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic “Evaluation of environmental damage on context to waste management” deals with the evaluation of environmental damage caused by landfill. The first part of this work is concentrated to obtain an overview of environmental valuation methods and their description. In the second part of this thesis work focuses on the economic value of damage to a specific landfill in Žabčice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová
  • Oponent: Ing. Michal Struk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa