Bc. Karolína Kozlíková

Diplomová práce

Age management a jeho vliv na obchodní činnost v nadnárodních korporacích

Age management and its influence on the business activities of multinational corporations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá age managementem a jeho vlivem na obchodní činnost v nadnárodních korporací. V rámci literárního přehledu je objasněna aktuální demografická situace v ČR a v Evropě, jsou vymezeny pojmy age management a specifika nadnárodních korporací včetně řízení lidských zdrojů. V rámci vlastní práce je proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. V rámci kvalitativního výzkumu jsou vedeny …více
Abstract:
This diploma thesis deals with age management and its influence on business activity in multinational corporations. Within the literature review is clarified current demographic situation in the Czech Republic and Europe, it defines the terms of age management and specifics of multinational corporations, including human resources management. There is qualitative and quantitative research. Qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Bédiová, Ph.D.
  • Oponent: Hana Porkertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta