Mgr. Roman Žákovský

Diplomová práce

Sankční řízení na finančním trhu

Sanctions Procedure on the Financial Market
Anotace:
Cílem této práce je teoretická analýza vlivů působících na regulátora v rámci sankčního řízení, které mohou mít negativní dopad na jeho rozhodování. Přestože je regulátor ve své působnosti omezen jasně daným právním rámcem, může být jeho náhled na dozorované subjekty do značné míry ovlivněn. Dílčím cílem práce je porovnání a zhodnocení právní úpravy opatření k nápravě v jednotlivých odvětvích finančního …více
Abstract:
The aim of this thesis is a theoretical analysis of the factors influencing a regulator's proceedings on sanctions, which may have a negative impact on the regulator's decision-making. Although the regulator is limited by a clearly defined legal framework, its view on the supervised entities may be affected to a significant extent. A partial goal of the thesis is to compare and evaluate regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta