Bc. Diana Navrátilová

Diplomová práce

Nezaměstnanost a rekvalifikace absolventů SOŠ v Jihomoravském kraji

Unemployment and retraining of high school graduates in the South Moravian Region
Anotace:
Tématem této diplomové práce je uplatnění absolventů SŠ a SOŠ na trhu práce, bez rozdílu na pohlaví nebo studovaný obor. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a vymezení základních pojmů jako jsou trh práce, nezaměstnanost, rekvalifikace, úřad práce a druhy vzdělání. Pod-statná část práce se zabývá grafy s vývojem nezaměstnanosti. Rozdělení nezaměstnanosti v různých vzdělávacích oborech. Obsahem …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the employment of high school and university l graduates in the jobs of parts , regardless of gender or field of study. The theoretical part is focused on the characteristics and definition of basic concepts such as the jobs department ,unemployment, retraining, employment office and types of education. A substantial part of the work deals with graphs with the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Bc. Ing. Nikola Straková
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy