Lukáš Jezbera

Diplomová práce

KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu

KMV model in the Czech capital market
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na možnosti kvantifikace kreditního rizika pomocí konceptu KMV modelu. V úvodu jsou nastíněny základní přístupy měření kreditního rizika. V následujících kapitolách je blíže popsána podstata KMV modelu se zaměřením na jeho aplikaci v podmínkách českého kapitálového trhu. V závěru tohoto celku je provedena vlastní kalibrace KMV modelu. Analytická část týkající se kvantifikace …více
Abstract:
The thesis is focused on the options of quantifying credit risk by using the concept of the KMV model. The introduction outlines the basic approaches to measuring credit risk. In the following chapters is specified the nature of KMV model with the focus on its application in the Czech capital market. Self-calibration of the KMV model is made in this part. The analytical part related to the quantification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Jana Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26412