Bc. Tatiana Macková

Bakalářská práce

Postavenie, funkcie a ciele komerčných bánk v SR v zmysle platnej legislatívy

Position, features and objectives of commercial banks in the Slovak legislation
Abstract:
The aims of this bachelor thesis was the analysis status, functions and objectives of commercial banks in the Slovak Republic under the current legislation. The work is divided into two chapters, to illustrate by diagrams and tables. In the first chapter I have dealt with the banking system, the Central bank and the commercial banks operating in the Slovak Republic. The second chapter refers to commercial …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bola analýza postavenia, funkcií a cieľov komerčných bánk v Slovenskej republike v zmysle platnej legislatívy. Práca je členená do dvoch kapitol, pre ilustráciu doplnená schémami a tabuľkami. V prvej kapitole som sa zaoberala bankovým systémom, centrálnou bankou a komerčnými bankami pôsobiacimi v Slovenskej republike. Druhá kapitola poukazuje na komerčnú banku ako individuálny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK