Prince Owusu Boadi

Bakalářská práce

Determinats of profitability of commercial banks: evidence from Ghana

Determinanty ziskovosti komerčních bank: Důkazy z Ghany
Anotace:
Studie zkoumala faktory, které určují ziskovost sedmi (7) komerčních bank uvedených na skladu cenných papírů v Ghaně (GSE) obdobi studie od roku 2008 do 2017. Příkladem bylo sedm bank, které se skládaly ze čtyř (4) místních a tří (3) zahraničních bank. Existovaly dvě závislé proměnné, zejména proměnné rentability, jmenovitě návratnost aktiv (ROA) a návratnost vlastního kapitálu (ROE). Existovaly také …více
Abstract:
The study examined the factors that determines the profitability of seven (7) commercial banks listed on the Ghana Stock Exchange (GSE) covering the period 2008-2017. The sample which was seven banks consists of four (4) local and three (3) foreign banks. There were two dependent variables notably profitability variables namely Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). There were also two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Jana Laštůvková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management