Kateřina ŠTEFKOVÁ

Bakalářská práce

Polská tématika v časopise Světozor od 2. poloviny 19. století

Polish themes in the journal Světozor from 2 the 19th century
Anotace:
Tématem bakalářské práce je polská tématika v časopise Světozor od roku 1867 do roku 1899. Práce se skládá ze dvou částí ? teoretické, která předkládá politicko-historickou situaci, vývoj jednotlivých časopisů v tomto období a představuje publicisty zabývající se touto tématikou. Praktická část obsahuje seznam článků a analýzu vybraných z nich s pozorností věnovanou hlavně článkům Edvarda Jelínka.
Abstract:
The thesis theme are polish topics in the magazine Světozor in the years 1867 - 1899. The work consists of two parts ? theory that introduces political and historical situation, development of individual journals in this period and a journalists dealing with this issue. The practical part contains a list of selected articles and analysis of them with particular attention to the articles of Edvard Jelínek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Kateřina. Polská tématika v časopise Světozor od 2. poloviny 19. století. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta