Theses 

Zadluženost krajů v ČR – Ing. Zuzana Štrbíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Zuzana Štrbíková

Bakalářská práce

Zadluženost krajů v ČR

Indebtedness of the Czech Regions

Anotace: Bakalářská práce „Zadluženost krajů v ČR“ se zabývá hospodařením vybraných krajů a především procesem jejich zadlužování. První část je čistě teoretická. Popisuje postavení krajských samospráv, rozpočet, příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu a rozpočtový proces krajů. Druhá část se zabývá celkovým hospodařením a vývojem zadluženosti krajů v ČR. Třetí část se pak věnuje situaci ve vybraných krajích, konkrétně v kraji Pardubickém, Jihomoravském a v kraji Vysočina. V závěru práce jsou vybrané kraje srovnány a je nastíněn možný budoucí vývoj.

Abstract: My bachelor diploma work „Indebtedness of the Czech Regions“ covers management of selected regions and especially their indebtedness. The first part is purely theoretical. It describes the situation of regional governments, the budget, income and expenditure site of the budget and the budgetary process of the regions. The second part deals with the overall management and development of indebtedness of the Czech Regions. Third part is devoted to the situation in selected regions, namely the Pardubice Region, South Moravian Region and Vysočina Region. In conclusion, the selected regions are compared and there is outlined possible future development.

Klíčová slova: Krajská samospráva, rozpočet, hospodaření kraje, analýza zadluženosti, region government, budget, region management, debt analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz