Mgr. Jakub Popela

Bakalářská práce

Válka v Bosně a Hercegovině na stránkách vybraného českého tisku v letech 1992 – 1995

The War in Bosnia and Herzegovina in the Selected Czech Press in the Years 1992 – 1995
Anotace:
Ohlas válečných událostí v Bosně a Hercegovině v letech 1992 – 1993 ve vybraném dobovém českém tisku. Rozbor a komparace novinových komentářů v denících MF Dnes, Rudé právo zabývajících se děním v Bosně a Hercegovině v letech 1992 – 1993. Válka v Bosně a Hercegovině jako jeden ze série ozbrojených konfliktů vedoucích k rozpadu Jugoslávie a zformování nových států na Balkáně. Předválečný vývoj, Socialistická …více
Abstract:
The response of the war in Bosnia and Herzegovina in the years 1992 - 1993 in selected contemporary Czech press. Analysis and comparison of newspaper commentaries in newspapers MF Dnes, Rude Pravo dealing with events in Bosnia and Herzegovina from 1992 - 1993. The war in Bosnia and Herzegovina as one of a series of armed conflicts leading to the breakup of Yugoslavia and the formation of new states …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta