Ilma Džanko

Bakalářská práce

Causes of Gender Inequality: A Comparison of Rwanda and Bosnia and Herzegovina

Příčiny genderové nerovnosti: Srovnání Rwandy a Bosny a Hercegoviny
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat hlavní příčiny nerovnosti žen a mužů v kontextu dvou rozvojových zemí – Bosny a Hercegoviny a Rwandy – po genocidách v letech 1994 a 1995. Teoretická část se zaměřuje na hlavní příčiny, konkrétně kulturou, náboženstvím, etnickou příslušností, institucionální asymetrií a legislativou. Praktická část identifikuje vliv uvedených příčin v Bosně a Hercegovině …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to identify main causes of gender inequality in the context of two developing countries- Bosnia and Herzegovina and Rwanda - after the genocides in 1994 and 1995, respectively. Theoretical part focuses on main causes, starting with culture, religion, ethnicity, institutional asymmetries and legislation. Practical part identifies the influence of listed causes in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Jiří Sejkora
  • Oponent: Monika Smělá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82693