Mgr. Lucie Sobotková

Bakalářská práce

C. S. Lewis' Style of Writing Fiction for Adults and Children

C. S. Lewis' Style of Writing Fiction for Adults and Children
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, jak C. S. Lewis přizpůsobil svoje představy při psaní fikce pro dospělé a pro děti. Pro náležitou analýzu je nejdřív popsán život a zázemí Lewise. Jedna podkapitola je také věnována jeho křesťanství, které ovlivnilo většinu jeho knih a je poskytnuto stručné shrnutí knih. Druhá kapitola se zabývá prostředím příběhů a různými světy, které byly použity jako hlavní dějiště …více
Abstract:
The aim of this thesis is to figure out how C. S. Lewis adapted his ideas when writing fiction for adults and for children. For a proper analysis, first Lewis’ life and background are described. There is also a subchapter devoted to his Christianity, which influenced most of his books, and a brief description of the books is provided. The second chapter deals with the environment of the stories and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Mgr. Martina Bilá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta