Bc. Tereza Šmídová

Diplomová práce

Místo J. M. Trosky v kontextu české science fiction pro děti a mládež

The Place of J. M. Troska in the Context of Czech Science Fiction for Children and Youth
Anotace:
Tato práce se zabývá dílem J. M. Trosky, autora dobrodružných románů s prvky science fiction ze 30. a 40. let 20. století. Vychází přitom z teoretického vymezení fantastické a triviální literatury. Práce dále analyzuje spisovatelovu tvorbu z pohledu kompozice, syžetu, fabule, děje, motivů, časoprostoru a postav. Na základě provedené analýzy zařazuje Troskovo dílo do kontextu české dětské literatury …více
Abstract:
This thesis deals with the work of J. M. Troska, author of adventure novels with elements of science fiction from the 1930s and 1940s. It is based on the theoretical definition of the fantastic and trivial literature. The thesis analyzes the writer's work from the perspective of composition, plot, story, action, motives, space-time and characters. Based on the analysis conducted, Troska's work is classified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta