Bc. Tomáš FRANK

Master's thesis

Energetické využití biomasy

Energetical use of Biomas
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá energetickým využitím biomasy. Je zde uveden návrh a technicko-ekonomické zhodnocení využití biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Dále jsou zde porovnány klasické RC cykly s cyklem ORC.
Abstract:
This master thesis deals with the energetical usage of biomass. Design and technical - economic assessment of biomass usage for combined heat and power system are described in the first part of the thesis. The next part contains comparation of RC cycle and ORC.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANK, Tomáš. Energetické využití biomasy. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/