Bc. Barbora Kampová

Diplomová práce

Litologie činné vrstvy na ostrově Jamese Rosse

Lithology of active layer on James Ross Island
Anotace:
Poloostrov Ulu, periglaciální oblast na severozápadním pobřeží ostrova Jamese Rosse, poskytuje optimální podmínky ke studiu litologických vlastností činné vrstvy. V odledněných oblastech poloostrova byla činná vrstva zkoumána z hlediska zrnitosti a geochemie na 8 profilech, z nichž 4 se nachází na původních křídových sedimentárních horninách vyznačujících se velmi jemnozrnným litologickým materiálem …více
Abstract:
The Ulu Peninsula, a periglacial area on the northwest coast of James Ross Island, provides optimal conditions for studying the lithological properties of the active layer. In the deglaciated areas of the peninsula, the active layer was investigated in terms of grain size and geochemistry on 8 profiles, 4 of which are located on the original Cretaceous sedimentary rocks, characterized by very fine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta