Bc. Michael Matějka

Diplomová práce

Klimatické podmínky vybraných ledovců ostrova Jamese Rosse a jejich význam pro bilanci ledovcové hmoty

Climate conditions of the selected glaciers on James Ross Island and their significance for glacier mass balance
Anotace:
Oblast Antarktického poloostrova včetně ostrova Jamese Rosse je známá výraznou klimatickou variabilitou. Vzhledem k průměrné letní teplotě vzduchu kolem 0 °C je hmotová bilance zdejších ledovců velmi citlivá na změny teploty. Cílem práce byla analýza vlivu meteorologických podmínek na sněhovou pokrývku a bilanci hmoty ledovců Davies Dome a Whisky Glacier na ostrově Jamese Rosse. V práci jsou použita …více
Abstract:
The Antarctic Peninsula region, including James Ross Island, is known for its large climate variability. Due to a mean summer air temperature close to 0 °C, local glaciers are very sensitive to temperature changes. The aim of this thesis is to investigate the influence of meteorological conditions on the snow height and mass balance of the Davies Dome glacier and Whisky Glacier on James Ross Island …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zbyněk Engel, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta