Bc. Barbora Kampová

Master's thesis

Litologie činné vrstvy na ostrově Jamese Rosse

Lithology of active layer on James Ross Island
Abstract:
Poloostrov Ulu, periglaciální oblast na severozápadním pobřeží ostrova Jamese Rosse, poskytuje optimální podmínky ke studiu litologických vlastností činné vrstvy. V odledněných oblastech poloostrova byla činná vrstva zkoumána z hlediska zrnitosti a geochemie na 8 profilech, z nichž 4 se nachází na původních křídových sedimentárních horninách vyznačujících se velmi jemnozrnným litologickým materiálem …more
Abstract:
The Ulu Peninsula, a periglacial area on the northwest coast of James Ross Island, provides optimal conditions for studying the lithological properties of the active layer. In the deglaciated areas of the peninsula, the active layer was investigated in terms of grain size and geochemistry on 8 profiles, 4 of which are located on the original Cretaceous sedimentary rocks, characterized by very fine …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta