Bc. Martin Kuželka

Bachelor's thesis

Metody guerilla marketingu

Guerrilla Marketing Methods
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá guerillovým marketingem. Text se v teoretické části zaměřuje na jeho historii, principy, pravidla a metody. Pozornost je zde věnována také rozdílům mezi tradičním a guerillovým marketingem i etické a legální stránce této formy propagace. Příklady uvedené v praktické části práce ilustrují možnosti, jaké tato alternativní forma propagace nabízí, problémy, které s realizací …more
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with guerrilla marketing methods. In the theoretical part, the thesis deals with guerrilla marketing's history, its principles, rules and methods. Attention is devoted also to differences between traditional marketing and guerrilla marketing as well as to the ethical and legal aspects of the latter propagation form. The examples presented in the practical part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication