Bc. Aneta Tůmová

Diplomová práce

Zpracování studie proveditelnosti pro typové projekty - doprava v klidu

Feasibility Study - parking
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Studie proveditelnosti – doprava v klidu“ je specifikace všech faktorů, které jsou nezbytné pro posouzení realizovatelnosti projektu v rámci studie proveditelnosti. První část práce se zabývá politikou parkování a jaký má vliv na eliminaci individuální automobilové dopravy. Práce se dále zabývá jednotlivými částmi studie proveditelnosti a je zde provedena její aplikace na …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Feasibility study – Parking” is to specify all the factors necessary for assessing the feasibility of the project by using feasibility study. The first part of the thesis deals with the parking policy and its impact on elimination individual car transport. Next part of the thesis deals with the individual parts of the feasibility study and its application to parking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa