Theses 

Věrnostní program vybrané organizace – Bc. Danuše Bradáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Danuše Bradáčová

Bakalářská práce

Věrnostní program vybrané organizace

Loyalty Programme of a Company

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o jednom z nástrojů podpory prodeje, a to, věrnostním programu. V práci můžeme dále nalézt i problematiku podpory prodeje včetně nástrojů, kterých využívá. Práce se také zabývá problematikou zadluženosti obyvatelstva České Republiky a kreditními kartami, které jsou nabízeny v rámci věrnostních programů. Mimo jiné, tato práce nahlíží do historie věrnostních programů a dále rozebírá, jak tyto programy fungují, pro koho jsou určeny či jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Praktická část porovnává již konkrétní věrnostní programy známých obchodních řetězců. Lze se dozvědět jak o vzniku společností a jejich věrnostních programech, tak o veškerých výhodách či nevýhodách porovnávaných věrnostních programů.

Abstract: This bachelor thesis is describing one of sales promotion tools – customer loyalty program. The reader can find sales promotion issues including its tools which are used for increasing of sales promotion. I am also focusing on indebtedness of residents of Czech Republic and on credit cards which are offering in case of loyalty programs. In this thesis is also described history of loyalty programs, how they works, for whom they are focused on and of course their advantages and disadvantages. Practical part of thesis is comparing chosen loyalty programs of well-known companies. In this thesis you can find history of companies like their foundation, their loyalty programs and advantages and disadvantages of mentioned programs

Klíčová slova: marketingová komunikace, podpora prodeje, věrnostní program, vztah se zákazníkem, zákaznická loajalita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz