Mgr. Zuzana Ondroušková, Ph.D.

Disertační práce

Diferenciálna diagnostika poruchy autistického spektra a špecificky narušeného vývinu reči

Differential diagnosis of autism spectrum disorder and specific language impairment
Abstract:
The subject of my dissertation is differential diagnosis of autism and specific language impairment. The object of our research was comprehensive view of this issue. Dissertation is divided into two chapters, first is theoretical deal with terminology of both disorders. It also deals with the diagnostic process and the use of specific diagnostic tools, or screening scales. We also focused on mapping …více
Abstract:
Práca prezentuje tému diferenciálnej diagnostiky poruchy autistického spektra a špecificky narušeného vývinu reči, najnovšie známeho pod termínom vývinová jazyková porucha. Objektom nášho skúmania bol komplexný pohľad na túto problematiku. Práca je rozdelená do dvoch častí, prvá je teoretickým východiskom pre danú problematiku, venuje sa terminologickému poňatiu daných porúch. Zaujímal nás historický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Speciální pedagogika (čtyřleté) / Speciální pedagogika