Miroslav NOVÁK

Bakalářská práce

Jaký je vztah mezi stupněm vzdělání a genderovou diskriminací při odměňování mužů a žen?

What is the relation between the level of education and gender discrimination in the remuneration of men and women?
Anotace:
Ženy jsou ve srovnání s muži mzdově znevýhodňovány, což je v rozporu s dnešním světem motivovaným genderovou rovností. Pro tento jev ale existují vysvětlující faktory, kterými lze mzdovou mezeru žen do určité míry objasnit. Cílem práce je zjistit, jakou roli při odměňování za práci hraje stupeň vzdělání a čistá genderová diskriminace zaměstnaných mužů a žen v České republice. Pro naplnění cíle práce …více
Abstract:
Women are disadvantaged in terms of pay compared to men, which is at odds with today's world motivated by gender equality. However, there are explanatory factors for this phenomenon, which can clarify the wage gap for women to a certain extent. The goal of this thesis is to find out what role does the level of education and net gender discrimination of employed men and women in the Czech republic play …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Fuchsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Miroslav. Jaký je vztah mezi stupněm vzdělání a genderovou diskriminací při odměňování mužů a žen?. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management