Iuliia Zorina

Bachelor's thesis

Využití etického kodexu v hotelech Barceló

Code of Ethics and it's applyning in Barceló hotels
Abstract:
ZORINA, Iuliia. Využití etického kodexu v hotelech Barceló. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2014. 70 s. Bakalářská práce se zabývá etickým kodexem a jeho využitím v hotelech Barceló, přičemž se zaměřuje na pražské hotely Barceló. Cílem práce je prozkoumat míru obeznámenosti zaměstnanců a manažerů pražských hotelů Barceló s etickým kodexem společnosti, zda se jím řídí a jaký vliv má …more
Abstract:
ZORINA, Iuliia. Code of Ethics and it’s applyning in Barceló hotels. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd: 2014. 70 s. The bachelor‘s thesis is telling about the Code of Ethics and it’s appliying in Barceló hotels, the work is concentrated on Prague’s Barceló hotels. The main target is to examine the rate of Barceló’s employee’s and manager’s familiarity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2014
  • Supervisor: Ing. Barbora Koklarová
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze