Bc. Ondřej Sikora

Diplomová práce

Sociokulturní problematika manažerské etiky v hotelnictví a její vlivy na vedení zaměstnanců

Socio-cultural issues of management ethics in the hotel industry and its impacts on the management staff
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociokulturními rozdíly manažerské etiky v oblasti hotelnictví, z pohledu samotných zaměstnanců a hlavně vrcholových manažerů. V úvodu jsou vymezeny pojmy kultury a multikulturních rozdílů a problémů s ním spojených v podniku. Dále je v práci popsán význam manažerské etiky, etiky jako součástí společenské odpovědnosti firem, a význam etického kodexu pro firmy. Druhá sekce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the socio-cultural issues of management ethics in the hotel industry and its impacts on the management staff. The introduction defines the concepts of culture and multicultural differences and problems associated with it in the company. Furthermore, the importance of managerial ethics, ethics as part of corporate social responsibility and the importace of ethical cod efor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze