Šárka Chlupová

Bakalářská práce

Stáří a stárnutí z pohledu studentek oboru Sociální pedagogika

Age and Aging from the Perspective of Social Pedagogy Students
Anotace:
Předmětem této práce je prozkoumat téma Stáří a přípravy na stáří, přičemž se budeme snažit porozumět pohledu a vnímání tématu studentkami oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií ve Zlíně. V první kapitole je pozornost věnována vymezení pojmů jako je sociální pedagogika, gerontologie a ageismus a zjištění vzájemných vazeb mezi těmito pojmy. Následně je rozebíráno stárnutí a stáří, společně …více
Abstract:
Preparation for old age, while trying to understand the point of view and perception of the topic by the female students of social pedagogy at the Faculty of Humanities in Zlín. In the first chapter attention is paid to the definition of terms such as social pedagogy, geron-tology and ageism, also the connection between those terms is examined. Subsequently, aging and old age are discussed, along with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chlupová, Šárka. Stáří a stárnutí z pohledu studentek oboru Sociální pedagogika. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe