Mgr. Zuzana Vaňková

Bakalářská práce

Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

Experiential Education in the Secondary Drug Prevention
Anotace:
Cílem bakalářské práce s tématem Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci je popsat, jak klienti terapeutické komunity pro závislé na nealkoholových drogách vnímají programy zážitkové pedagogiky. V teoretické části je práce zaměřena na popis pojmů zážitkové pedagogiky, zážitku a prožitku, učení zážitkem a zážitkově pedagogických programů s důrazem na reflexi, která je pro tyto programy typická …více
Abstract:
The aim of the Bachelor’s thesis entitled Experiential Education in the Secondary Drug Prevention is to define how the clients of the therapeutic community for non-alcoholic drug addicts perceive the programs of experiential education. In the theoretical part, the thesis is focused on the description of the concepts of experiential education, experience and enjoyment, teaching with the use of experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta