Ing. Simona Martinková

Disertační práce

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech

Nucleation and Crystal Growth in Chalcogenide Amorphous Materials
Abstract:
The presented doctoral thesis deals with the study of nucleation and crystal growth in chalcogenide glasses. Although a lot of papers have been published about nucleation and crystal growth during past decades and many theories have been suggested, there is still a need for more information about these complicated processes in chalcogenide glasses, in particular with respect to their indispensable …více
Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá studiem nukleace a růstu krystalů v chalkogenidových sklech. Ačkoli již bylo během uplynulých desetiletí publikováno mnoho prací zabývajících se nukleací a růstem krystalů a mnoho teorií bylo navrženo, nadále přetrvává potřeba získání více informací o těchto komplikovaných procesech a to s ohledem na nepostradatelné technologické aplikace chalkogenidových skel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinková, Simona. Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech. Pardubice, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Fyzikální chemie / Fyzikální chemie

Práce na příbuzné téma