Mgr. Radka Polášková

Diplomová práce

Kolegiální orgány podle zákona o vysokých školách

Collegial Bodies Pursuant to the Higher Education Act
Anotace:
Předmětem práce je analýza kolegiálních orgánů fakulty veřejné vysoké školy. Nejprve je z teoretického hlediska vymezen obecný rámec problematiky, je provedeno zařazení vysokoškolské správy v systému veřejné správy, je představena relevantní právní úprava a zejména je charakterizován pojem kolegiálního orgánu. Poté jsou vymezeny kolegiální orgány fakulty veřejné vysoké školy a je uvedena jejich stručná …více
Abstract:
The object of this thesis is to analyze the collegial bodies of the faculty of public university. First, from a theoretical point of view, the thesis provides a definition of the general framework of the subject. It further deals with the inclusion of the university administration in the public administration systém and relevant legislation, and characterizes the term “collegial body” in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo