Kateřina MALINOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Administrativní budova v Plzni - Doubravka

Object Design and preparation of project documentation Office building in Pilsen - Doubravka
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a řešením hospodaření s vodou a jejím znovuvyužití objektem, případně využitím na pozemku okolo objektu a předběžným návrhem dimenzí jednotlivých rozvodů. Za účelem znovuvyužití byly na objektu navrženy zelené intenzivní střechy, částečně zelená fasáda a zelené plochy uvnitř objektu. Objekt byl navržen jako monolitický železobetonový skelet. Dále se práce zabývá návrhem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with design and solution of water management and her reusing by object or land around building. This thesis also deals with preliminary draft of dimensions of individual distributions. In order to reuse the building, the green roofs, partly green facade and green interior areas were designed. This building was designed as a monolithic reinforced concrete skeleton. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Hana Staňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINOVÁ, Kateřina. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Administrativní budova v Plzni - Doubravka . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd