Bc. Eva Kešnerová

Master's thesis

Argot du football - analyse comparative du lexique sub-standard des supporteurs Tcheques et Francais

Football Slang: A Comparative Analysis of Sub-standard Vocabulary of Czech and French Football Supporters
Abstract:
Comparative lexical analysis deals with a slang in the language of Czech and French football supporters. This research joins sociolinguistic and lexicological aspects together. An analysis deals with psychological and sociological motivations of speakers at the moment of a formation and utilisation of sub-standard vocabulary.
Abstract:
Tématem práce je srovnání slangového projevu francouzských a českých fotbalových fanoušků. Hlavním zdrojem materiálu se stal vlastní výzkum fotbalového lexika pomocí dotazníků. Cílem práce je definovat sociální a psychické motivace mluvčích při vzniku a použití výrazových prostředků. Dále pak analyzovat použité slangové výrazy pomocí různých lexikologických přístupů (sémantických polí, postupů tvoření …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta