Monika Běloubková

Bachelor's thesis

Propagace filmového festivalu na příkladu MFF Karlovy Vary

Film Festival Promotion: The Case Study of the International Film Festival Karlovy Vary
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Propagace filmového festivalu na příkladu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary" se zabývá problematikou zviditelnění takové události, jakou je filmový festival. V teoretické části jsou definovány pojmy, jako jsou: komunikace, marketingová komunikace, reklama či propagace a stručně se věnuje jejich vývoji.Především se práce zabývá marketingovými nástroji a zásadami …more
Abstract:
The bachelor thesis "Film Festival Promotion: The Case Study of the International Film Festival Karlovy Vary" examines visual presentation and promotion of film festivals. The theoretical part focuses on the definitions of the terms communication, marketing communication tools, advertising promotion, etc. and their historical development. Also mentioned are marketing tools and principles and resources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: Jan Hanzlík
  • Reader: Barbara Hucková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28173