Natálie Škrabalová

Bakalářská práce

Marketing and communication strategy of the Zlin Film Festival

Marketingová a komunikační strategie Zlín Film Festival
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou a komunikační strategií mezinárodního Zlín Film Festival. Cílem práce je na základě teoretických znalostí zanalyzovat současnou marketingovou a komunikační strategii události a pomocí vlastního kvantitativního výzkumu vyvodit doporučení pro optimalizaci obou strategií. První kapitola práce nabízí teoretická ráme dané problematiky. V druhé kapitole je nejprve …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis concerns the marketing and communication strategy of an international event which had been taking place in 2020 for the sixtieth time. The aim of the thesis is based on theoretical knowledge to analyse the current marketing and communication strategy of event and thanks to the own quantitative research to conclude recommendations for optimizing both strategies. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2021
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Kamila Matysová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81876