Bc. David Rábel

Diplomová práce

Vývoj Web3 NFT herní aplikace

Development of a Web3 NFT Game Application
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj herní aplikace s využitím Web3 a Non-Fungible Tokens (NFT). Cílem práce je analyzovat současné podmínky a vytvořit optimální prostředí pro vývoj a implementaci takové aplikace. Práce obsahuje teoretický přehled klíčových aspektů, včetně webového vývoje a popisu fungování Ethereum Virtual Machine (EVM). Praktická část se věnuje vývoji dvou webových aplikací …více
Abstract:
This thesis focuses on the development of a game application using Web3 and Non-Fungible Tokens (NFT). The aim of the thesis is to analyze the current conditions and to create an optimal environment for the development and implementation of such an application. The thesis contains a theoretical overview of key aspects, including web development and a description of the functioning of the Ethereum Virtual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rábel, David. Vývoj Web3 NFT herní aplikace . Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Softwarové inženýrství