Bc. Jan Král

Master's thesis

Lollard social networks: An analysis of heresy trial records from Kent (1511-1512)

Lollard social networks: An analysis of heresy trial records from Kent (1511-1512)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá záznamy z biskupského vyšetřování hereze v oblasti Kentu v letech 1511–1512. Výzkum zaměřený na strukturu a vztahy podezřelých, obvykle označovaných jako lollardi, využívá perspektivu analýzy sociálních sítí (SNA) včetně exponenciálních modelů náhodných grafů (ERGM). Tento interdisciplinární přístup – kombinace humanitních a společenských věd spolu s formalizovaným přístupem …more
Abstract:
This thesis focuses on records of Kent episcopal trials of heresy suspects in 1511–1512, generally framed as Lollards, from a structural and relational perspective informed mostly by social network analysis (SNA) including exponential random graph models (ERGM). This interdisciplinary approach, bridging between humanities and the social sciences, and utilising a formalised approach to data analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vít Marša

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta