Theses 

Závislostní chování u žáků ZŠ – Bc. Lucie KUBILKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie KUBILKOVÁ

Diplomová práce

Závislostní chování u žáků ZŠ

Addictive behavior among primary school pupils

Anotace: Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývám definicí pojmu závislost (závislostního chování), specifiky závislostního chování na internetu a jeho následky. Dále se zabývám závislostním chováním na online hrách, sociálních sítích, online komunikaci. Taktéž se věnuji závislostnímu chování ve vztahu k mobilnímu telefonu. V praktické části vyhodnocuji dotazníkové šetření.

Abstract: This thesis is divided into two parts. In theoretical part I deal with definition of the term addiction (addictive behavior), specifically addictive behavior on the Internet and its consequences. Further I deal with addictive behavior on online games, social networks and online communication. I also devote addictive behavior in relation to a mobile phone. In the practical part I evaluate the questionnaire survey.

Klíčová slova: závislost, závislostní chování, závislostní chování na internetu, netolismus, sociální sítě, online hry, online komunikace, nomofobie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=215558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KUBILKOVÁ, Lucie. Závislostní chování u žáků ZŠ. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz