Miriama Masariková

Bakalářská práce

Genderová diskriminace v profesích, kde převažují ženy a kde převažují muži: rešerše experimentální literatury

Gender discrimination in female-dominated and male-dominated occupations: a review of experimental literature
Abstract:
This bachelor's thesis provides an overview of the existing experimental literature focused on gender discrimination in female-dominated and male-dominated occupations. The work aims to answer the research question of whether discrimination appears more in occupations that are dominated by the female gender or in occupations that are dominated by the male gender. The work begins with the methodology …více
Abstract:
Táto bakalárska práca prináša prehľad existujúcej experimentálnej literatúry zameranej na rodovú diskrimináciu v profesiách, kde prevládajú ženy a v profesiách kde prevládajú muži. Cieľom práce je odpovedať na výskumnú otázku či sa diskriminácia objavuje viac v povolaniach, ktoré sú dominované ženským pohlavím alebo v povolaniach, ktoré sú dominované mužským pohlavím. Práca začína metodológiou výberu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2023
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Kosíková, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie / Ekonomie