Martina KOLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Předpoklady pro práci staniční sestry z pohledu všeobecných sester

Prerequisites for Charge Nurse Position from General Nurse´s Viewpoint
Anotace:
Obsahem této práce je vymezení základních předpokladů, které by měla splňovat staniční sestra pro úspěšné vykonávání své funkce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na detailní popis sociologických a psychologických předpokladů, na základy v oblasti managementu ošetřovatelství a jsou zde podrobně popsány základní role manažera a manažerské funkce. Základem …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to specify basic requirements for a ward sister to successfully perform his or her work. The thesis has a theoretical and a practical part. The theoretical one defines sociological and psychological preconditions, the basis of nursing care management, and the primary role of a manager. The practical part is based on a qualitative research, using a semistructured interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Václava Tylová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Martina. Předpoklady pro práci staniční sestry z pohledu všeobecných sester. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií