Michaela Hodrmentová

Bachelor's thesis

Hypertenze v těhotenství z pohledu porodní asistentky

Hypertension in Pregnancy from the Midwife's Perspective
Abstract:
HODRMENTOVÁ, Michaela. Hypertenze z pohledu porodní asistentky. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: MUDr. Magdalena Kučerová. Praha. 2020. 55 s. Tématem této bakalářské práce je Hypertenze v těhotenství z pohledu porodní asistentky. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části se zaměříme na problematiku krevního tlaku, popíšeme …more
Abstract:
HODRMENTOVÁ, Michaela. Hypertesion from the midwife´s point of view. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: MUDr. Magdalena Kučerová. Prague. 2020. 55 pages. The subject of the bachelor thesis is Hypertension during pregnancy from the midwife´s point of view. The thesis consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part we focus on the matters of high blood pressure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Reader: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická