Mgr. Pavlína Čápová

Master's thesis

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice

The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic
Abstract:
Jméno a příjmení autora: Bc. Pavlína Čápová Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice Vedoucí práce: Mgr. Alena Polanová Konzultant: PhDr. Simona Saibertová Počet stran: 121 Počet příloh: 14 Rok obhajoby: 2016 Souhrn: Diplomová práce je zaměřena …more
Abstract:
Name and surname of the author: Bc. Pavlína Čápová Institution: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Name of the thesis: The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic Supervisor of the thesis: Mgr. Alena Polanová Consultant: PhDr. Simona Saibertová Number of pages: 121 Number of attachments: 14 Year of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Reader: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta