Mgr. Jana Ječmínková

Diplomová práce

Finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ (se zaměřením na 1. období vzdělávání)

Financial literacy of primary school (during the first three years of education)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finanční gramotností určenou pro první stupeň základní školy v prvním období vzdělávání (1. až 3. třída ZŠ). Teoretická část pojednává o finanční gramotnosti na 1. stupni základního vzdělávání v České republice a obsahuje definice pojmů, psychologické aspekty dítěte při vnímání peněz a charakteristiku reklamy. Praktická část je věnována výzkumu formou dotazníků dosažené úrovně …více
Abstract:
The focus of this thesis is the financial literacy of primary school students during the first three years of education. The theoretical part describes financial literacy taught in primary schools in the Czech Republic. It also contains explanations of terms used, children´s psychological aspects of perception of money and also characteristic of advertising. The practical part includes questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta